Skriv här det du söker efter!

Väljer idrottande flickor skola före idrott?

Väljer idrottande flickor skola före idrott?

Emilia Valasti

I något skede av sitt liv stöter en ung idrottare på det stora valet var idrottaren bör välja mellan en professionell idrottskarriär eller framtida akademiska studier. Många ungdomar som utövar idrott på en hög nivå kan känna osäkerhet till sina framtida ambitioner. Framför allt idrottande flickor i årskurs 7–9 kan känna högre press gällande de framtida ambitionerna. Hur lyckas de med att kombinera skola med idrott? och Hur förhåller de sig till sin skolgång och idrottskarriär?

Kombinera skola och idrott_didaktiskt material

 

Uppdaterad 21.5.2024