Skriv här det du söker efter!

Uppfyller Åbo Akademi kvalitetskriterierna för en elitidrottsvänlig högskola?

Uppfyller Åbo Akademi kvalitetskriterierna för en elitidrottsvänlig högskola?

Filiph Johansson

Finlands olympiska kommittés har inlett en ny satsning för elitidrottare på tredje stadiet. Finlands olympiska kommittés nya satsning innefattar att högskolor tillsammans med lokala idrottsakademier kan ansöka om att bli ackrediterade som elitidrottsvänliga högskolor. Åbo Akademi är en av dessa högskolor som har ansökt om att bli ackrediterade som en elitidrottsvänlig högskola. Min avhandling har undersökt elitidrottares erfarenheter av en dubbelkarriär vid Åbo Akademi.

Vägledning för en framgångsrik dubbelkarriär_didaktiskt material

Uppdaterad 21.5.2024