Skriv här det du söker efter!

Tränarens och kamraternas betydelse för en idrottande skolelev

Tränarens och kamraternas betydelse för en idrottande skolelev

Fredrik Häggblom & Henri Pasanen

Flera unga idrottare har möjligheten att kombinera idrotten med skolan. Då en elev i årskurs 7–9 väljer att kombinera studerandet med idrott stöds även idrottaren av flera personer. Till de viktigaste stödpersonerna hör bland annat idrottarens tränare, skolkamraterna och idrottskamraterna. Men hur upplever idrottaren själv att stödet och relationerna till dessa personer fungerar? Detta har vi undersökt i vår magisteravhandling.

Checklista för tränare_didaktiskt material

Uppdaterad 27.3.2024