Skriv här det du söker efter!

Skolrelaterade färdigheters inverkan på skoltrötthet hos idrottande och icke-idrottande elever

Skolrelaterade färdigheters inverkan på skoltrötthet hos idrottande och icke-idrottande elever

Samuel Wargh

Syftet med min avhandling är att undersöka utvecklingen av skolrelaterade färdigheter hos idrottande och icke-idrottande elever från årskurs 7-9 och hur dessa färdigheter påverkar skoltrötthet och val av utbildning på andra stadiet. Studien visar att skolrelaterade färdigheter har en positiv effekt på minskning av skoltrötthet och negativa attityder mot skolan. Trots stabila prestationer över tid, uppvisar resultaten signifikanta könsskillnader i vissa årskurser. Forskningen betonar vikten av att skolor och idrottsföreningar fokuserar på både skolrelaterade och sociala färdigheter för att främja elevernas utveckling och framtida karriärval.

stammer_dessa_pa_dig_didaktiskt material

Uppdaterad 21.5.2024