Skriv här det du söker efter!

Mentorskap och rörelseintegrerad undervisning

Mentorskap och rörelseintegrerad undervisning

Sandra Wiklund

Rörelseintegrerad undervisning är viktigt idag för att barn rör på sig allt mindre. Via rörelseintegrering kan elevers inlärning öka och stillasittandet bli mindre. I min avhandling har jag valt att intervjua ämnes- och klasslärarstuderande. Jag har undersökt ämnes- och klasslärarstuderande som har haft i uppdrag att hjälpa ämneslärarstuderande implementera rörelse i deras undervisningspraktik.

Rörelseintegrerad undervisning_didaktiskt material

Uppdaterad 4.6.2024