Skriv här det du söker efter!

Idrott, skola och välmående: Utbrändhet bland idrottande elever i årskurs 7 till 9

Idrott, skola och välmående: Utbrändhet bland idrottande elever i årskurs 7 till 9

Wilhelm Frisk & Axel Lindholm

En dubbelkarriär som kombinerar idrott och skola kan vara både fysiskt och psykiskt krävande. Är dessa krav överbelastande för eleverna? Vilka faktorer kan påverka uppkomsten av utbrändhet bland eleverna? I vår avhandling undersöker vi ifall dubbelkarriärens krav leder till utbrändhet bland idrottande elever i årskurs 7 till 9.

Idrott, skola & valmaende enkat_didaktiskt material

Uppdaterad 10.6.2024