Skriv här det du söker efter!

Hemläxor i slöjd – tidsbrist eller tidsvinst?

Hemläxor i slöjd – tidsbrist eller tidsvinst?

Madeleine Södergård

I dagens läge är slöjd ett skolämne som ibland nedvärderas och inte upplevs viktigt, då det inte finns tydliga läromedel. Enligt läroplanen i Finland är slöjdinnehållet väldigt brett, med fokus på både praktiska färdigheter och teoretisk kunskap för livet. Dessutom ska slöjden vara ett personlighetsutvecklande ämne för eleven. Vardagen i skolan är hektisk och speciellt som klasslärare blir ansvarsområdet stort. Hinner lärare faktiskt ta itu med allt vad läroplanen förväntar sig av slöjden i åk 1–6 och hur kan lärarna dra nytta av hemläxor i ämnet?

Handbok att tillämpa hemläxor inom slöjden-Didaktiskt material

Uppdaterad 21.5.2024