Skriv här det du söker efter!

Användning av museer i slöjdundervisningen

Användning av museer i slöjdundervisningen

Linnea Stenman

Det finns flera fördelar med att använda museibesök i slöjdundervisningen, men för att det ska bli meningsfullt måste det göras på rätt sätt. Läraren måste förhålla sig till flera faktorer i sin planering, såsom budget, tid och avstånd, vilket kan vara utmanande. Jag har undersökt hur lärare och museipedagoger samarbetar och vad de tänker om olika arbetsmetoder. Vill du veta mer om skol- och museisamarbete i läroämnet slöjd kan du läsa min avhandling.

Digitala museiresurser i slöjdundervisningen – didaktiskt material

Uppdaterad 1.2.2024