Skriv här det du söker efter!

Introduktion till ordkonst som verksamhetsform, 5sp

Introduktion till ordkonst som verksamhetsform, 5sp

Innehåll

Under kursen fördjupar deltagarna sina kunskaper både teoretiskt och praktiskt i ordkonst som konstform och dess didaktik. Med avstamp i litteratur, finländska styrdokument och forskningsrapporter utvecklar den studerande sina kunskaper i praktisk ordkonstverksamhet tillsammans med forskare, medstuderande, erfarna lärare och planerare inom området. Innehållet består av följande delar (genomförandet anges inom parentes): a) Strukturella ramar för ordkonst som verksamhetsform (introduktionsdag, 5 timmar, på distans) b) Konstnärligt skrivande som process (workshop, 6 timmar, på distans) c) Beskrivning och analys av ordkonst i praktiken (5 timmar, på distans) d) Reflektion och eget skrivarbete i en essä (seminarieform, 4 timmar, på distans)

Lärandemål och allmänfärdigheter

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:

  • Visa förståelse för och kunskap om olika teoretiska och didaktiska perspektiv på konstundervisning
  • Reflektera över konstens roll och betydelse för barn och ungas lärande och utveckling med utgångspunkt i vetenskaplig litteratur
  • Beskriva och tolka konstverk utifrån teoretiska perspektiv och reflektera didaktiskt över hur konstverk kunde användas i en undervisningssituation

Allmänfärdigheter

  • teoretiskt kunnande inom den egna branschen
  • analytiskt tankesätt
Tidtabell

Kursen ordnas 14.9-16.11.2024 via Öppna universitetet vid ÅA.

Obligatoriskt deltagande via Zoom: 14.9, 28.9, 12.10, 16.11.

Visste du att du kan få kursen avgiftsfritt? Läs mer här.

För mera information kontakta utbildningsplanerare Pernilla Rauma, e-post: pernilla.rauma@abo.fi, tfn +358503834010.

Uppdaterad 18.6.2024