Skriv här det du söker efter!

Kunskap och kultur i en föränderlig värld

Kunskap och kultur i en föränderlig värld

FHPT:s ÅA100-föreläsningsserie Kunskap och kultur i en föränderlig värld ordnas i Åbo stadsbibliotek vid sex torsdagar under hösten.

Åbo huvudbiblioteks Studio kl. 18-19.30

20.9  Måns Broo & Sofia Sjö: ”Hur ser unga vuxnas värderingar och religion ut i dag? Religionsvetenskapens världsomspännande spetsforskningsprojekt ger svar” | Religionsvetenskap

4.10  Svante Lindberg: ”Frankrikebilder i Marianne Alopaeus och Anne-Marie Berglunds författarskap” | Franska språket och litteraturen

18.10  Johannes Brusila & Ulf Långbacka: ”Akademisk musik vid ÅA: 100 år av forskning, bevarande, skapande och framförande” | Musikvetenskap

1.11  Perspectives on Islam and Judaism
Ibrahim Özdemir: ”Rumi, the Sufi master – a different window into the World of Islam”, Mercédesz Czimbalmos: “Matchmaker, matchmaker, make me a match! – Marriage Patterns in Finnish Jewish Communities” | Guest scholars at ÅAU

15.11  Pia Maria Ahlbäck: ”Alma Söderhjelm, Severin Johansson och den vetenskapliga auktoriteten som offentligt projekt” | Litteraturvetenskap

29.11 Lena Marander-Eklund & nyhetschef (ÅU) Pia Heikkilä: ”Luciadebatt och den traditionella julen – traditioner i förändring!” | Nordisk folkloristik

Uppdaterad 18.5.2020