Enter Theologicum

Enter Theologicum

Guidningar av huset, presentation av utbildningen och möjlighet att ställa dina frågor om teologi till doktorn.

Theologicum. Biskopsgatan 16, Åbo. Bildkälla: Åbo Akademis bildbank.,

Öppet hus i Theologicum 21.4.2018 kl. 10–15

 

Guidning i Theologicum kl. 11.00 och 14.00 med professorn i kyrkohistoria Ingvar Dahlbacka.

Presentation av utbildningen i teologi kl. 12.00 med utbildningslinjeansvarig och magisterprogramansvarig.

Doktorn svarar på frågor om teologi (Bibeln, kyrkans historia, kristna lärofrågor, etiska frågor, kyrklig praxis m.m.) kl. 13.00

Adressen är Biskopsgatan 16.

Välkomna!

Uppdaterad 5.4.2018