Enter Theologicum

Enter Theologicum

Theologicum. Biskopsgatan 16, Åbo. Bildkälla: Åbo Akademis bildbank.,

Öppet hus i Theologicum 21.4.2018 kl. 10–15

 

Guidning i Theologicum kl. 11.00 och 14.00 med professorn i kyrkohistoria Ingvar Dahlbacka.

Presentation av utbildningen i teologi kl. 12.00 med utbildningslinjeansvarig och magisterprogramansvarig.

Doktorn svarar på frågor om teologi (Bibeln, kyrkans historia, kristna lärofrågor, etiska frågor, kyrklig praxis m.m.) kl. 13.00

Adressen är Biskopsgatan 16.

Välkomna!

Uppdaterad 5.4.2018