Skriv här det du söker efter!

Enter Huvudbyggnaden

Enter Huvudbyggnaden

Åbo Akademis huvudbyggnad. Domkyrkotorget 3, Åbo. Bildkälla: Åbo Akademis bildbank.

Programmet nedan erbjöds som en del av jubileumsåret under Enter ÅAU i april 2018.

Huset uppfördes under åren 1831-1838 för vågmästaren Johan Christian Trapp enligt ritningar av Charles Bassi. Fastigheten inköptes 1917 av Stiftelsen för Åbo Akademi och här inledde Akademin sin verksamhet 1919. Till en början fick man dela rum med caféer, bagerier, slakterikontor, bokbinderier, Arbetets Vänner m.fl. I byggnaden fanns både administration, bibliotek, och större delen av de tre redan existerande fakulteterna, HF, MNF och SF. Huset har renoverats och byggt om i flera etapper, 2017 gjordes en omfattande förnyelse av ventilationen. Idag finns här allmän universitetsservice, ekonomiservice, kanslers arbetsrum, planering och utveckling samt rektor och vicerektors arbetsrum.

Besök Åbo Akademis huvudbyggnad lördag 21.4 kl. 10-15. Välkommen!

Uppdaterad 27.12.2018