Skriv här det du söker efter!

Enter Humanisticum

Enter Humanisticum

Humanisticum. Biskopsgatan 13, Åbo. Bildkälla: Åbo Akademis bildbank.

Programmet nedan erbjöds som en del av jubileumsåret under Enter ÅAU i april 2018.

Humanisticum byggdes åren 1894–1896 för kommerserådet Ernst Dahlström enligt ritningar av Gustaf Nyström. Fastigheten testamenterades till Stiftelsen för Åbo Akademi 1924 och överläts till akademins användning 1930. Den Humanistiska fakulteten inklusive institutionsbiblioteken fanns i huset fram till 2004. Fastigheten grundrenoverades pietetsfullt 2004-2005. Här finns idag Forskningsinstitutets koordinator, Donnerska institutet och Steinerbiblioteket.

Besök Humanisticum på Biskopsgatan 13, lördag 21.4 kl. 10–14.

Uppdaterad 27.12.2018