Skriv här det du söker efter!

Enter Domvillan

Enter Domvillan

Domvillan. Gezeliusgatan 2 b, Åbo. Bildkälla: Åbo Akademis bildbank.

Programmet nedan erbjöds som en del av jubileumsåret under Enter ÅAU i april 2018.

Språkliga rättigheter i social- och hälsovårdsreformen

I Domvillan (Gezeliusgatan 2) arrangeras lördagen den 21 april 2018 kl. 13-14.30 (auditorium Magnus Dahlström, II vån.) ett seminarium om språkliga rättigheter i social- och hälsovårdsreformen.

Deltagarantalet i själva seminariet är begränsat till 15 personer och baseras på anmälan per e-post till proffessor Markku Suksi (msuksi@abo.fi) senast onsdagen den 18 april 2018 kl. 12.00. De anmälda deltagarna får därefter per e-post en bakgrundstext som utgör utgångspunkten för diskussionen (och som kanske i förlängningen blir en artikel i en juridisk tidskrift). Medverkande bl.a. Kjell Wennström och Markku Suksi.

Besökare i Domvillan kan komma och gå som de vill och sitta en stund på lediga platser i auditoriet för att höra hur diskussionen mellan seminariedeltagarna går.

Välkommen!

Uppdaterad 27.12.2018