Skriv här det du söker efter!

Enter Axelia

Enter Axelia

Axelia. Biskopsgatan 8, Åbo. Bildkälla: Åbo Akademis bildbank.

Programmet nedan erbjöds som en del av jubileumsåret under Enter ÅAU i april 2018.

Människa – natur – teknik 21.4.2018

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik (FNT), Aud. Ringbom, Axelia II, Biskopsgatan 8, Åbo

Program
10.00 Välkomstord: fakultetens dekanus Tapio Salmi
10.10 Rektors hälsning: rektor Mikko Hupa, Åbo Akademi
10.20-10.50 Turun kaupunki ja positiivinen rakennemuutos: stadsdirektör Minna Arve, Åbo stad
11.00-11.40 Reflektioner kring biologisk design – hur tillverka ett organ: professor Cecilia Sahlgren, Åbo Akademi
11.40-13.00 Lunchpaus
13.00-13.30 Kemins och kemiteknikens historia vid Åbo Akademi: professor emeritus Bjarne Holmbom, Åbo Akademi
13.40-14.10 hälsning från Nystad: Director EV powertrain Business Jyri Kylä-Kaila, Valmet Automotive
14.20-14.50 Framtidens bränslen: teknologidirektör TkD Lars Peter Lindfors, Neste

15.00-15.30 Paneldebatt : Människa-natur-teknik i Östersjöområdet och globalt,
moderator Tapio Salmi

Rundvandringar i Axelia ordnas för grupper under dagens gång. Aktuell forskning illustreras av fakultetens personal. Samlingsplats för rundvandringen är aulan i Axelia II.

Barnens teknikdag – små lektioner och roliga experiment ordnas i Axelia-byggnadens laboratorier, start kl 10.00 (grupp 1) och 13.00 (grupp 2). Samlingspunkt för Barnens teknikdagar är aulan i Axelia II. Mera information om teknikdagarna finns att läsa bakom denna länk.

Uppdaterad 27.12.2018