Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Webbinarium om sexuellt våld som strategi i krig

Lördagen den 19 juni 2021 är FN:s internationella dag för utrotandet av sexuellt våld i konflikt. Samma dag ordnas ett webbinarium där Elina Viitasaari, studerande vid det internationella magisterprogrammet Peace, Mediation, and Conflict Research vid Åbo Akademi i Vasa, presenterar sin magisteravhandling Sexual violence as a strategy of war: Ending conflict-related sexual violence in South Sudan by strengthening accountability.

Efter presentationen hålls en diskussion där också Elisa Tarnaala, rådgivare i Women in Peacemaking-gruppen vid CMI, och Helena Ranta, känd fredsexpert, krigsbrottsforskare och rättsmedicinsk tandläkare, deltar. Webbinariet ordnas på engelska och är öppet för allmänheten.

I samband med webbinariet ordnas som en insamling för UN Women Finland. En tredjedel av UN Womens arbete går till att stärka kvinnors deltagande som en del av fredsbyggande i konfliktzoner.

– Jag hoppas vi får många deltagare så att vi kan öka medvetenhet om sexuellt våld som en strategi i krig, samt samla in pengar åt UN Women. Kvinnor har en viktig roll i fredprocesser, och kan hjälpa oss uppnå bättre resultat och mer hållbar fred. Finlands utvecklingssamarbete fokuserar mycket på det, i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1325, säger Elina Viitasaari.

Hur vanligt sexuellt våld är som strategi är svårt att säga eftersom ämnet dels är tabulagt och dels är svårt att forska i medan konflikten pågår. Viitasaari säger att det sannolikt förekommer i så gott som alla konflikter men att det finns stora variationer i hur vanlig strategin är.

– Min magisteravhandling handlar om Sydsudan och där är det väldigt utbrett. I vissa områden har mer än 70 procent av kvinnorna blivit våldtagna. Krigen i Bosnien, Rwanda och Kongo har varit ökända för samma sak, säger Viitasaari.

– Sexuellt våld är ett billigt vapen som är lätt att använda och väldigt effektivt. Det har en enorm konsekvens på individer, deras familjer och på hela samhället – konsekvenser människor kan lida av hela sitt liv och över generationer. Det är även använt som en del av etnisk rensing och som folkmord.

Tidigare sågs sexuellt våld som en biprodukt av konflikten. Så länge som fenomenet varit öppet erkänt som en strategi har man inte märkt någon kännbar förbättring.

– Speciellt efter kriget i Bosnien, där det förekom till exempel våldtäktsläger och etnisk rensing, har saken fått mer internationell uppmärksamhet och FN har genom sina medlemsländer har börjat arbeta mot den. FN:s säkerhetsråds resolutioner 1325 och 1820 har haft en positiv inverkan och gett oss mera verktyg att ingripa, men takten är för långsam. Mera resurser och finansiering behövs.

Webbinariet hålls i Microsoft Teams lördagen den 19 juni 2021, kl. 14.00–15.15. Länk till webbinariet hittas på evenemangssidan på Facebook: https://fb.me/e/DkgdVsSF.