Skriv här det du söker efter!

Vitmedel är en stor marknad

Vitmedel är en stor marknad

Finansieringen för Pedro Fardims forskning om miljövänliga optiska vitmedel kommer från Tekes finansieringskoncept för forskningsidéer på väg att bli kommersiella produkter, TUTLI. Eftersom forskningen öppnar nya möjligheter för den finländska skogsindustrin är det klart att det också ur statlig synvinkel finns ett ekonomiskt intresse.

Potentialen är stor. Inom den globala marknaden för optiska vitmedel rör sig uppskattningsvis 50 miljarder euro. Pappersindustrin med sina 37 miljarder euro och textilindustrin med 4,7 miljarder euro är de största marknaderna.

– Tillväxtpotentialen på marknaden är cirka 1,5 procent fram till år 2020. Det kan hända att den nuvarande teknologin förbjuds så ekonomiskt är vår tajming mycket bra, säger Pedro Fardim.

Projektet utförs i samarbete med Smart Chemistry Park i Reso, som ytterligare knyter det till Åboregionen. Till utmaningarn­a hör att öka produktionsmängderna och krympa kostnaderna, bland annat genom att se till att produktionen inte behöver
genomgå så många steg.

Ett lågt pris på produkterna är centralt för att få ut dem på marknaden. Men med ökade restriktioner inom till exempel kosmetika- och matindustrin växer behovet av nya, miljövänliga produkter som företagen vid behov också kan tänka sig betala lite mera för.

– Att sikta mot produktlansering involverar priser och konkurrens. Det är den stora skillnaden mot vanlig universitetsforskning, säg­er Fardim.

– Vi behöver också attrahera investerare för att kunna växa och få igång en produktion för pilottestning. Om ett stort företag vill ha 300 kg att testa ska vi kunna ge dem det inom några veckor, idag har vi inte anläggningarna för sånt. Att utforma reaktorerna och liknande är ett stort ingenjörsarbet­e, men vi har konceptet klart för oss – vilka kemis­ka komponenter som behövs, hur de läggs till i lösningen och så vidare. Det är det viktigaste.