Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Vetenskapsdagen öppnar årets Europaforum

Europaforumets program för år 2021 har publicerats. Åbo Akademi är i första hand med och arrangerar den så kallade Vetenskapsdagen, onsdagen den 25 augusti. Diskussionsteman på Europaforumet i Åbo 25–27 augusti är EU:s och Finlands förändring. Evenemanget samlar bland annat ministrar, Europaparlamentariker samt ledande experter inom vetenskap, ekonomi och politik i Åbo.

Årets Europaforum ordnas som ett hybridevenemang i Åbo den sista veckan i augusti 25–27.8.2021. Den stora allmänheten kan delta i evenemanget via webben. Deltagande i evenemanget på plats sker med inbjudningar så att arrangörsorganisationerna bjuder in merparten av publiken. Ansträngningar kommer att göras för att utöka deltagande på plats, om coronasituationen i augusti tillåter det.

– Europaforumets program ser mer intressant ut än någonsin efter att många av våra viktigaste EU-politiker bekräftat sitt deltagande. EU:s återhämtningspaket har nu godkänts av parlamenten i samtliga EU-länder och det är dags att börja diskutera hur pengarna ska användas. Samtidigt kommer de politiska spänningarna i Finland att öka efter kommunalvalet. Politikens höstsäsong inleds återigen i Åbo under statsminister Sanna Marins ledning, säger arbetslivsprofessor Anders Blom, ordförande för evenemangsarrangören Europaforum i Åbo rf.

Vetenskapsdag om AI, vacciner och filterbubblor

Europaforumets vetenskapsdag bjuder på debatter ledda av Åbo universitet och Åbo Akademi om bland annat artificiell intelligens, vacciner och filterbubblor. I diskussionerna deltar professor Tapio Salakoski, överlärare Elina Kontio, professor Johan Lilius, universitetslektor Anna-Greta Nyström, biträdande professor Mika Viljanen, vicerektor Mikael Lindfeldt, doktorand Kristiina Makkonen, docent Anna Soveri, forskningsassistent Rasmus Sirén, professor Kim Strandberg samt läkare och professor Juhani Knuuti.

Universitetens seminarium ”Informationspåverkan och Europa” har tre teman. Huvudanförandet om informationspåverkan hålls av politices doktor, docent Erkki Tuomioja och kommentarer ges av bland andra direktör för Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot Teija Tiilikainen, direktör Veera Heinonen från Sitra, juris doktor Johanna Friman och Tuomo Yli-Huttula, ordförande för Edunvalvontafoorumi. Kvaliteten hos och inriktningen för den finländska Europadiskussionen behandlas i en debatt som hålls i samarbete med Chefredaktörernas förening. I debatten deltar bland andra STT:s chefredaktör Minna Holopainen, Kauppalehtis chefredaktör Arno Ahosniemi, Hufvudstadsbladets chefredaktör Erja Yläjärvi, YLE Nyheters chefredaktör Jouko Jokinen och Turun Sanomats chefredaktör Kari Vainio. Seminariet lyfter dessutom fram HX-projektet som ett separat tema.

I programmet organiserat av föreningen Unga Européer i Åbo diskuteras sociala mediers roll av diversitetskonsulten Fatima Verwijnen, Aura Salla som ansvarar för EU-relationerna på Facebook och konsult Silva Mertsola som är specialiserad i utvecklandet av offentliga sektorn.

Egentliga Finlands förbund arrangerar en diskussion om den regionala utvecklingens framtid. I diskussionen deltar regionforskaren Timo Aro, Nådendals stadsdirektör Laura Leppänen och landskapsdirektören Markus Hirvonen.

På torsdagen står bland annat den stora Euro-diskussionen, ett trafikpolitiskt seminarium och Åbo klimatforum på programmet.

Fredagen är Politikdagen och inleds med öppningstal av statsminister Sanna Marin och partiordförande och riksdagsledamot Jussi Halla-aho.

Programmet inkluderar även debatter kring den gröna omställningen, digitaliseringen och EU:s globala roll under ledning av bland andra EU-kommissionär Jutta Urpilainen.

Det utrikes- och säkerhetspolitiska seminariet bjuder på en nationellt viktig och mångsidig medborgardebatt kring EU:s utrikes- och säkerhetspolitiska roll. I diskussionerna deltar bland andra utrikesminister Pekka Haavisto.

Fredagens program inkluderar även ett offentligt hörande av riksdagens stora utskott under ledning av Satu Hassi.

Den ungdomsinriktade föreläsningen Mitt Europa hålls på fredagen i samarbete med stiftelsen Dialogpaus.

Hela programmet för Europaforumet finns på https://europeforum.fi/sv/program