Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Verk med torgets ljud gästar trapphus i Academill i oktober

Under oktober 2022 kan besökare i Academill höra ljudverket Salutorget-Zócalo-Mandi-Kauppatori-Marktplatz-Market Square i trapphuset E/F. Det tillfälliga verket är ett forskningsprojekt som residenskonstnär Leena Séraphin driver.

 

I ljudverket Salutorget-Zócalo-Mandi-Kauppatori-Marktplatz-Market Square tar Lena Séraphin sitt konstnärliga arbete kring kollektivt skrivande vidare tillsammans med konstnärerna Emma Cocker, Andrea Coyotzi Borja, Cordula Daus och Vidha Saumya. Séraphin är residenskonstnär och postdoktoral forskare vid Åbo Akademi och Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier,

Det kollektiva är själva ryggraden i arbetsprocessen. Leena Séraphin har under sin tid som residenskonstnär bjudit in ett urval skribenter för att under en vecka fördjupa sig i en given offentlig plats. Fotograf: Christoffer Björklund

Ljudverket Salutorget-Zócalo-Mandi-Kauppatori-Marktplatz-Market Square är ett experiment i att skapa en virtuell plats som uppstår ur text, ett så kallat textorium.
Verket frågar vad som händer när text inte längre överför bokstavliga betydelser; vad händer när språket når sin gräns? Det som först kan framstå som lekfullt och ostyrigt bär på en uppriktig förfrågan om språkets möjligheter och begränsningar. Vad tar vi till för redskap då vi inte har språkliga referenser eller associationer att bygga vår förmedling på? Vart förflyttas man som lyssnare när man hör rösterna som läser upp en tolkning av torgets ljud?

Salutorget-Zócalo-Mandi-Kauppatori-Marktplatz-Market Square är en del av programmet Sharing Text som är Séraphins postdoktorala forskning och som kommit till under hennes treåriga residensperiod i Siftelsen Pro Artibus.
Under sin residensperiod har Séraphin arrangerat tre kollektiva samskrivningssessioner. Fokus har varit på Salutorget i Vasa och ljudverket är resultatet av en tredje session som ordnades 30.5-4.6.2022.

Här kan du läsa mera om projektet:
https://proartibus.fi/evenemang/salutorget/