Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Vad har du för relation till pengar? – Cultura efterlyser svar på ny frågelista

Kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi dokumenterar regelbundet traditioner och vardagsvanor genom årliga frågelistor med varierande tema. Den aktuella frågelistan har temat Kontanter och elektroniska pengar – nya förhållningssätt till pengar i vardagen och behandlar frågor kring pengar och det så kallade kontantlösa samhället. Forskarna som tagit initiativ till frågelistan står i begrepp att starta ett flervetenskapligt forskningsprojekt på temat.

– Syftet med frågelistan är att dokumentera på vilka sätt elektroniska betaltjänster har blivit en del av vardagen och vilka tankar det kontantlösa samhället ger upphov till. Vi anar att förändringen mot ett kontantlöst samhälle väcker starka känslor, samhällsdebatten indikerar detta, säger Fredrik Nilsson, professor i nordisk etnologi.

Det kontantlösa samhället kan väcka väldigt olika känslor. Det kan vara en upplevelse av utanförskap bland dem som inte är vana eller inte kan använda mobiltelefonen eller internetbanken. Det kan också handla om en oro inför risken att vara kontrollerad; att ens konsumtionsvanor kan kartläggas genom de elektroniska spår betalkort lämnar efter sig. På detta sätt är det frågan om ett skifte som för vissa är radikalt. För andra, särskilt yngre generationer, är det kontantlösa samhället snarare en självklarhet som man knappt reflekterar kring.

–  Vi söker erfarenheter och minnen kring detta och är intresserade av hur man ser på pengar idag, men också under tidigare årtionden. Vi vill fånga upp hur gamla vanor byts mot nya, säger Nilsson.

Cultura har sedan 1950-talet utför betydande dokumentationer som fokuserar på hur vardagslivet förändras i Finland och hur vardagskulturen ständigt är i utveckling. Den senaste insamlingen utgör ett steg i denna insamlingstradition.

–  Vi blir glada för både kortare och längre svar och för svar som enbart berör delar av frågelistan. Man kan också svara fritt och berätta om sina erfarenheter av att handskas med pengar, säger Nilsson.

 

Frågelistan finns både på svenska och finska och kan besvaras av informanter från hela landet. Listan är öppen fram till årsskiftet.

Det går att besvara frågelistan genom en nätblankett på följande adress: https://survey.abo.fi/lomakkeet/14394/lomake.html

En pdf-version av den tryckta listan finns här.

 

Närmare upplysningar och tryckta frågelistor fås av:

Niklas Huldén, Arkivamanuens
tel. 02-215 4396,

Lotta Wessberg, Arkivsekreterare
tel. 02-215 4982

 

Kulturvetenskapliga arkivet Cultura är ett forskningsarkiv för studenter, forskare, personal och allmänhet. Arkivet är integrerat i undervisningen i flera ämnen vid Åbo Akademi vid Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi. Svaren på frågelistan kommer att arkiveras och kommer kunna användas av studenter och i framtida forskning.