Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Utredning: Antisemitismen har ökat i Finland under de senaste fem åren

Största delen av dem som identifierar sig som judar upplever att antisemitismen, det vill säga judehatet, har ökat i Finland under de senaste åren. Det visar forskningsrapporten Erfarenheter av och uppfattningar om antisemitism i Finland – Utredning om diskriminering och hatbrott mot judar.

Utredningen har utarbetats på uppdrag av Människorättscentret och justitieministeriet av forskarna Mercédesz Czimbalmos och Dóra Pataricza vid Polin-institutet vid Åbo Akademi.

Den vanligaste diskrimineringsgrunden är etnisk bakgrund eller invandrarbakgrund och de största problemen upplevs vara antisemitism på internet och i sociala medier, i medier och i det politiska livet. Respondenterna upplever att antisemitism förekommer till exempel i extremhögerns, extremvänsterns och islamistiska sammanhang.

Utredningen grundar sig på en serie frågor om antisemitism som utarbetats av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA), vilket gör det möjligt att jämföra resultaten även med andra europeiska länder. Respondenterna i enkäten är personer som fyllt 16 år som bor i Finland och som själva anser sig vara judar på grund av religion, kultur, uppfostran, etnicitet, släktskap eller av något annat skäl.

Utredningen inleddes våren 2023 och den aktiva datainsamlingsfasen genomfördes i oktober–november samma år.

Läs hela pressmeddelandet från Människorättscentret här och rapporten i sin helhet (på finska) här.