Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Universiteten i Åbo skapar gemensamt magisterprogram om Europa och EU

Åbo Akademi och Åbo universitet planerar ett gemensamt magisterprogram om Europa och EU. Den första generationen av finländska EU-tjänstemän närmar sig pensionsåldern och det finns redan en antydan om att behovet av personal kommer att vara svårt att fylla. Magisterprogrammet svarar mot detta behov. Nyheten om det nya magisterprogrammet presenterades vid inledningen av Europaforum i Åbo, som ordnas för fjärde gången.

Enligt Åbo universitets rektor Jukka Kola är grundandet av ett nytt magisterprogram en nödvändighet. EU behöver finländska tjänstemän för att föra Europas, inte Finlands, talan.

– Att arbeta för Europa är alltid också att arbeta för Finland. Åbo universitets institut för riksdagsforskning och Åbo Akademis forskningsinstitut Samforsk håller på att skapa ett gemensamt magisterprogram om EU och Europa. Finland måste satsa på utbildning och forskning om EU, och det komer vi att göra i detta mångdisciplinära program, säger Kola.

Bland annat har Statsrådets redogörelse om EU-politiken lyft fram behovet att förbättra rekryteringen av finländare till olika EU-organ och -byråer. Efter en ivrig start i början av 1990-talet har finländarnas intresse att söka sig till uppgifter inom EU avtagit. Kola betonade ändå att man inte behöver börja från noll.

– Hos oss har samhällsvetenskaperna, rättsvetenskaperna och ekonomin långa traditioner av forskning och utbildning om EU. Nu paketerar vi utbudet till ett program med tydligare konturer. Det här är en investering i framtiden, säger Kola.

Det nya programmet kommer att vara ett arbetslivsrelevant utbildningspaket som innehåller praktik inom EU och besök av experter. Det inleds tidigast år 2023. Undervisnings- och kulturministeriet har stött planeringsarbetet ekonomiskt.