Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Universiteten förbereder sig för att ordna urvalsprov på campus

De sökande informeras senast den 16 mars om hur urvalsproven genomförs.

Universiteten har fortsatt förberedelserna inför antagningen av studerande 2021 med beaktande av den rådande coronasituationen. Målet är att vårens och sommarens urvalsprov ordnas på campus eller i andra fysiska lokaler. Proven kommer att vara övervakade och noggranna säkerhetsarrangemang kommer att gälla.

Universiteten har också fastställt att inga ändringar görs i urvalskriterierna. Det innebär att kvoterna för hur många studerande som antas på basen av betyg och via urvalsprov hålls oförändrade oberoende av hur coronaläget utvecklas.

Trots att målet är att ordna urvalsproven på campus och i andra fysiska lokaler förbereder sig universiteten också för att coronaläget kan förvärras väsentligt och att myndighetsbestämmelser i så fall hindrar anordnandet av provtillfällen som kräver fysisk närvaro.

De sökande informeras om hur proven genomförs innan ansökningstiden börjar, senast 16.3.2021.

– De sökande kan vara lugna och lita på att de senast i mitten av mars får all väsentlig information inför ansökningsprocessen; hur studerande väljs till de olika ansökningsmålen och hur pandemisituationen eventuellt påverkar urvalsproven. Vid förberedelserna kommer säkerheten och de sökandes rättsskydd att beaktas noggrant, säger Petri Suomala, ordförande för Unifis vicerektorer (undervisning).

 

Mer information:

Petri Suomala
Ordförande för vicerektorsmötet (undervisning)
Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf
tfn +358 40 591 8044