Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Unikt språkinlärningsspel får finansiering av Business Finland

Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia har fått 764 635 euro i finansiering för ett Business Finland projekt för att förbereda ett gemensamt digitalt språkinlärningsspel för kommersialisering.

Det är första gången som ett projekt vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi får stöd av Business Finland. Finansieringen är en så kallad Research to Business-finansiering som är avsedd för offentliga forskningsorganisationer för projekt där forskningsgrupper och forskare syftar till att utveckla sin forskning till ny affärsverksamhet och att kommersialisera sina forskningsresultat. Den totala finansieringssumman för projektet är 764 635 euro. Åbo Akademis andel uppgår till 650 000 euro varav 455 000 euro finansieras av Business Finland.

Spelet som tills vidare går under namnet Sprok är ett språkinlärningsrollspel som är tänkt för invandrare, klassrum samt privata konsumenter. Det unika med spelet är att det bygger på den finländska läroplanen, CEFR-färdigheter (Den gemensamma europeiska referensramen för språk), akademisk forskning och kulturell kunskap. Det är tänkt att spelet ska kunna användas som kärnmaterial i undervisningen genom att komplettera existerande läromedel samtidigt som lärarna får algoritmgenererad feedback om elevernas framsteg.

– När eleverna spelar igenom berättelsen definieras framsteg som att känna igen, förstå och sedan använda vokabulären enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk. Sprok gör detta genom att erbjuda en kontextuellt och kulturellt relevant miljö där eleverna kan öva på språket på ett roligt, stressfritt och vetenskapligt underbyggt sätt. För lärarna innebär det mer lektionstid för att fokusera på de komplexa språkkunskaperna, som uttal eller grammatik, som eleverna behöver för att kunna kommunicera i den verkliga världen, säger Emmanuel Acquah, biträdande professor inom profilen för minoritetsforskning och ledare för projektet.

Till en början var Sprok tänkt som stöd främst i språkkurser för invandrare, men spelet kommer även att utvecklas också l för andra, för allmänna språkklasser och privata användare I Sprok lär man ut ordförråd med en enspråkig metod. Detta tillvägagångssätt lär ut målspråket genom att endast använda målspråket och är väl lämpat för klassrum med språklig mångfald.

– Det enspråkiga tillvägagångssättet gör det också värdefullt för alla första årets språkklassrum och för allmän användning genom att alla elever kan spela oavsett modersmål. Sproks första klassrumsversioner kommer att finnas på finlandssvenska, finska och engelska, men det finns planer på internationella versioner och versioner på andra europeiska språk.

Projektet är det första Business Finland-finansierade projektet som Åbo Akademi har tillsammans med Yrkeshögskolan Novia. Den som leder projektet för Novias del är Tobias Björkskog.

– Vi ser mycket fram emot att samarbeta kring spelutvecklingen med Novia och deras personal vid enheten i Jakobstad. Deras forskare har till uppgift att utveckla och programmera spelets mjukvara, samt att tillsammans med oss förbereda kommersialiseringen av Sprok. Det är motiverande att Business Finland ser den stora potentialen i vårt språkspelsprojekt som vi arbetat målmedvetet och länge med, säger Anette Bengs projektkoordinator och forskare vid Experience Lab vid Åbo Akademi.

Mera information om projektet och en trailer som visar grundidén bakom språkspelet: https://projectredit.com/

 

Tilläggsinformation:
Emmanuel Acquah, biträdande professor inom profilen för minoritetsforskning
Telefon: +358 504112220
E-post: emmanuel.acquah@abo.fi