Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Undervisnings- och kulturministeriet ger över en miljon euro till utveckling av lärarutbildningen vid Åbo Akademi

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen har beviljat 12,7 miljoner euro i understöd till utvecklingsprojekt inom lärarutbildningen. Genom projektet förnyar man lärarnas grundutbildning, introduktionsutbildning och fortbildning samt stärker samarbetet mellan högskolor och utbildningsanordnare. De 25 projekt som finansieras är en del av programmet för förnyandet av lärarutbildningen.

Åbo Akademi fick 750 000 euro för projektet ”Ämnesövergripande pedagogik i det nya gymnasiets verksamhetskultur” och 300 000 euro för projektet ”Koulun pedagogisen toimintakulttuurin kolmitasoinen johtaminen – KOPETI JO”.

Vicerektor Christina Nygren-Landgärds är mycket glad för understöden.

– Det är tacksamt att ministeriet stöder utveckling av utbildning med olika projekt. Understöden till det pedagogiska utbildningsområdet förbättrar Åbo Akademis möjlighet att arbeta för höjd pedagogisk kompetens på utbildningssystemets olika utbildningsnivåer. Tidigare i vår erhöll Åbo Akademi över en miljon även för att stöda bland annat färdigheter för entreprenörskap och för arbetslivet samt för flexibla vägar in till universitetet. Vår personal gör ett omfattande och krävande arbete med projektansökningar och det är fint då det även ger utdelning, säger Nygren-Landgärds.

Tidigare under våren 2018 beviljades vid sidan av understöden till lärarutbildningen också understöd omfattande 40 miljoner till undervisningsrelaterade projekt vid landets alla universitet och yrkeshögskolor. Åbo Akademi fick då understöd till projekt för en sammanlagd summa om 1,1 miljoner. Projekten som nu beviljats finansiering ska inledas 2018 och avslutas senast 2020. Projekten är samarbetsprojekt och har breda nätverk såväl regionalt som nationellt mellan högskolor, utbildningsanordnare och andra aktörer.

Lärarutbildningsforumet, som tillsatts av undervisnings- och kulturministeriet, började under våren 2016 förnya lärarutbildningen som ett omfattande samarbete. De första understöden till utvecklingsprojekt inom lärarutbildningen, totalt 15 miljoner euro, beviljades våren 2017.