Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Undervisning på distans har ökat efterfrågan på ÅA-utvecklat verktyg 

I och med att coronaepidemin blev en global pandemi har undervisningen på alla stadier flyttats ut på distans – inte bara i Finland, utan över hela världen. För kommersen på eMathStudio, ett digitalt verktyg för distansundervisning i matematik utvecklat vid Åbo Akademi, har det här betytt ett stort internationellt uppsving. 

Coronakrisen har gett företaget Four Ferries ett par bråda månader. Den snabbt ökande efterfrågan på digitala verktyget eMathStudio har bland annat ökat trycket på att utveckla det automatiserade användarstödet. 

Ida Rönnlund, vd för Four Ferries och doktorand i anläggnings- och systemteknik vid Åbo Akademi, har varit i kontakt med många lärare runtom i världen. Hon säger sig ha märkt att utmaningarna som coronaviruset ställer skolor och lärare inför är de samma världen över. 

– Problemen är väldigt lika. Lärarna vet inte hur de ska gå tillväga när de ska ställa om från närundervisning till distansundervisning och de behöver någon som kan stöda dem med det, säger Rönnlund. 

Ida Rönnlund framför grön belysning.
Ida Rönnlund på TechCrunch Disrupt i San Fransisco i fjol.

Verktyget eMathStudio togs i bruk online 2019 och har i och med coronakrisen fått ett starkt uppsving. Antalet elever och studerande som använder verktyget i skolarbetet har ökat från 3 000 till 4 000 och efterfrågan är internationell. Bland annat är Four Ferries nu inne i slutskedet av en kurs för tutorer i Gambia. 

– För tillfället testas eMathStudio av 50 lärare i 29 olika länder. För varje lärare som besluter sig för att ta verktyget i bruk i sin skola följer i snitt 300 nya användare, säger Rönnlund. 

Unik checker följer hela processen 

Digitala verktyg inom matematikundervisningen bygger vanligen på att kontrollera om svaret är rätt eller fel. Verktyget eMathStudio bygger på en unik så kallad checker, som kontrollerar och ger eleven feedback på de olika stegen i processen. 

Skärmavbildning av verktyget eMathStudio i användning visar hur datorn ger direkt feedback på om eleven löst någon del av processen på fel sätt.
Verktyget eMathStudio ger direkt feedback på om eleven löst någon del av processen på fel sätt.

Det ger verktyget en viss pedagogisk fördel också gentemot vanlig undervisning i klass. Lärarna har sällan möjlighet att kontrollera hur alla elever kommit fram till sina svar och i värsta fall är prov den enda gången man tittar på själva processen. Då kan eleven ha räknat på fel sätt i månader utan att det upptäckts. 

– Det unika med eMathStudio är att den visar var man gjorde fel medan man jobbar, vilket gör det möjligt för eleven att fråga om saker hen inte förstår. Också läraren får lättare en bild av vilka problem eleverna haft och kan planera sin undervisning utifrån det, säger Rönnlund. 

Följer läroplanen

Företaget Four Ferries startades 2017 för att göra en kommersiell produkt baserad på den forskning som professor, numera emeritus, i informationsteknologi Ralph-Johan Back utförde år 2010–2016.  

Forskningen bakom verktyget gjordes inom ramarna för Åbo datatekniska forsknings- och utbildningscentrum, TUCS, som är gemensamt för Åbo Akademi och Åbo universitet. Forskningen bestod av två delar. En del var teknisk och handlade om att formalisera matematik så att datorn förstår den. Den andra delen var pedagogisk och undersökte hur man lär eleven skriva matematik på ett sätt hen förstår och kan förklara varje steg som görs. 

– Den nya läroplanen för gymnasiet tar upp den här vikten av att förstå vad det är man gör. Den är väldigt viktig i matematik, vilket också vår forskning har visat. Missar man något i matematiken blir det svårare och svårare att hänga med, då allt bygger på tidigare teori, säger Rönnlund. 

eMathStudio fungerar på såväl desktop, läsplatta som mobil.

eMathStudio lämpar sig för både för klass- och distansundervisning i matematik i såväl högstadier, gymnasier, yrkesinstitut, yrkeshögskolor som universitet. Efter två lektioner kan eleverna använda verktyget själva. 

– I framtiden är det sannolikt att undervisningen kommer att växla mycket mellan närundervisning och distansundervisning, säger Rönnlund.  

– De som använde vårt verktyg redan före coronaepidemin har varit i kontakt och meddelat att de känt sig lyckligt lottade. eMathStudio går att använda både i klassen och i distansundervisningen så de har kunnat fortsätta sin undervisning som normalt och knappt märkt någon skillnad.