Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Två från ÅA nya ledamöter i Finska Vetenskaps-Societeten

Finska Vetenskaps-Societeten kallade på sitt ordinarie möte 17.12.2018 följande personer till nya ledamöter: professor Sara Heinämaa, Jyväskylä universitet, professor Veijo Kaitala, Helsingfors universitet, professor Altti Kuusamo, Åbo universitet, professor Anna-Elina Lehesjoki, Helsingfors universitet, docent Kai Mikkonen, Helsingfors universitet, docent Pia Olsson, Helsingfors universitet, professor Martin Romantschuk, Helsingfors universitet, professor Cecilia Sahlgren, Åbo Akademi och docent Peter Söderlund, Åbo Akademi.

Finska Vetenskaps-Societeten grundades 1838. Den är en vetenskapsakademi för alla vetenskaper. Societeten arbetar för gränsöverskridande vetenskaplig diskussion genom att:
– ordna föredrag, seminarier och symposier kring aktuella ämnen,
– publicera vetenskaplig litteratur,
– utdela forskningsunderstöd och pris,
– bidra till forskningssamfundets kontakter nationellt och internationellt,
– erbjuda sina ledamöter tvärvetenskapliga kontakter.

Mera information: http://scientiarum.fi/