Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Turku Bioscience ges 1,5 miljoner euro av Finlands Akademi

Turku Bioscience har erhållit 1,5 miljoner euro av Finlands Akademi. Turku Bioscience är Åbo universitets och Åbo Akademis gemensamma forskningscenter inom bioteknologi.

Finansieringen ges inom ramarna för utlysningen FIRI2020 – forskningsinfrastrukturer som samarbetsplattformar. De finansierade forskningsinfrastrukturerna är ”Cutting-edge Immunoprofiling” och ”Platform for High Throughput Clinical Proteomics”.

Närmare information om forskningsinfrastrukturerna hittas (på engelska) på Turku Biosciences webbsida: https://bioscience.fi/news-and-events/new-firi-funding-decisions-and-instrumentation-to-turku-bioscience/