Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Tre nyinvalda medlemmar från ÅA i Unga vetenskapsakademien

Unga vetenskapsakademien har valt sina medlemmar för mandatperioden 2023–2027. Unga vetenskapsakademien i Finland är en tvärvetenskaplig organisation för unga forskare som syftar till att främja forskning och stärka statusen för vetenskap och vetenskaplighet i samhället. Totalt valdes 19 nya medlemmar in från 11 olika forskningsinstitutioner och universitet.

Tre av de nya medlemmarna är verksamma vid Åbo Akademi. Otso Kortekangas, forskardoktor i historia, Jonne Niemi, forskardoktor vid laboratoriet för molekylärvetenskap och teknik och Karita Suomalainen, universitetslektor i finska språket.

De nya medlemmarna kommer officiellt att introduceras vid höstmötet i september 2023.

Mera information och namnet på alla nya medlemmar finns att läsa på Unga vetenskapsakademiens hemsida (på finska).