Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Träförädlingsingenjörerna belönade träförädlare vid Åbo Akademi

Wenyang Xu, doktor i trä- och papperskemi, samt Rajesh Koppolu, doktorand i kemi- och processteknik vid Åbo Akademi, har tilldelats Träförädlingsingenjörerna rf.:s C. J. Janssons pris. Priset ges för Xus artikel ”Surface Engineered Biomimetic Inks Based on UV Cross-Linkable Wood Biopolymers for 3D Printing” och Koppolus artikel ”Continuous Processing of Nanocellulose and Polylactic Acid into Multilayer Barrier Coatings”. Priset består av 2 000 euro var och ges årligen till en ”enastående teknisk-vetenskaplig artikel som berör bioskogsindustrin”.

Träförädlingsingenjörerna rf. gav också Alfred Holmqvist och Pontus Lindroos var sitt studiestipendium.