Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Thomas Westerholm ny planeringschef

DI Thomas Westerholm har utnämnts till planeringschef vid Åbo Akademi. Han inleder sitt nya uppdrag vid ledningskansliet den 18 oktober 2021.

Planeringschefen arbetar bland annat med Åbo Akademis verksamhets- och ekonomiplan, strategi och resultatförhandlingsprocesser med undervisnings- och kulturministeriet.

Westerholm tog diplomingenjörexamen vid Åbo Akademi år 1996. Han kommer till Åbo Akademi från jobbet som direktör för disruptionslaboratoriet vid handelshögskolan vid Åbo universitet där han lett mångvetenskaplig forskning i socioekonomisk-teknologisk förändring i nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor.

Tidigare har Westerholm jobbat som bland annat som enhetsdirektör vid Lindström Group och som direktör vid Terveystalo.

Westerholm har bred erfarenhet av utvecklingsprocesser och ett omfattande nationellt, nordiskt och internationellt nätverk inom universitetsvärlden, och med forskningsenheter, affärsliv och myndigheter.