Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Tapio Salmis akademiprofessorsprojekt fick finansiering

Finlands Akademi har beviljat akademiprofessor Tapio Salmi och hans projekt 440 000 euro för forskningskostnader under perioden 2022-2023. Forskningsarbetet ska fokusera på att ta fram en djupgående förståelse av molekylära processer i flera faser genom att tillämpa transienta experimentella metoder och matematisk modellering.

Det femåriga projektets (2019-2023) totalfinansiering från Finlands Akademi är 1,88 miljoner euro.

Salmis forskningstema är träbaserade råvaror som kan ersätta olja. I den forskning han leder ingår modellering och effektivering av kemiska reaktioner, i synnerhet katalysen. Inom projektet som finansieras av Finlands Akademi söker forskarna svaret på två nyckelfrågor: vilka är de reaktiva ytkomponenterna och hur växelverkar de på katalysatorytan i elementära reaktionssteg?

–Inom forskningen har man under senare år framgångsrikt både utvecklat och använt sig av transienta metoder för att forska i gasfasreaktioners mekanismer. Att mäta kemiska reaktioners hastigheter, det vill säga reaktionskinetik, spelar en central roll för att få en djupgående förståelse av kemiska reaktionsmekanismer på molekylär nivå, säger akademiprofessor Tapio Salmi.

Konventionella kinetiska metoder är otillräckliga för processer där fasta heterogena katalysatorer och flera faser är involverade. En stor del av industriellt relevanta katalytiska processer är mycket svårare att undersöka på en djupare molekylär nivå just eftersom de är flerfassystem.

Målet med forskningsarbetet är därför att komma fram till en djupgående förståelse av reaktionsmekanismer. För det här kommer man att ta hjälp av så kallade in situ transienta metoder för att utveckla kinetiska modeller som är relevanta för grundvetenskap och industriella tillämpningar så att framtidens katalysatorer kan prepareras bättre.

– I projektet studerar vi huvudsakligen oxidationsreaktioner för komponenter i biomassa och direkt syntes av väteperoxid. Anslaget är synnerligen välkommet eftersom det gör det möjligt att genomföra projektet enligt planerna.

Mera information:
Tapio Salmi, akademiprofessor vid Finlands Akademi, professor vid FNT/Laboratoriet för teknisk kemi och reaktionsteknik
Telefon: 02 215 4427
E-post: tapio.salmi@abo.fi