Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Tapio Salmi i svart kavaj och orange skjorta

Finska katalyssällskapet | Suomen katalyysiseura har utsett Tapio Salmi, professor i kemisk reaktionsteknik vid Åbo Akademi till hedersledamot. Tapio Salmi har varit aktiv i sällskapet sedan det grundades på 1980-talet, bl.a. sällskapets ordförande i två repriser.

Katalys är en av nyckelvetenskaperna i kemisk produktion: 90% av industriellt tillämpade kemiska processer baserar sig på användning av katalysatorer, vilkas uppgift är att påskynda kemiska reaktioners hastigheter.

Katalyssällskapet motiverar beslutet med Salmis långvariga och förtjanstfulla aktivitet i sällskapet, samt exceptionellt höga vetenskapliga meriter.

Mera om Finska katalyssällskapet på: http://www.katalyysiseura.org