Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Styrelsens möte skjuts upp

På grund av ett sjukdomsfall skjuts styrelsemötet som enligt planerna skulle hållas den här veckan torsdag 24 mars upp till 1 april 2022.

Enligt föredragningslistan kommer Åbo Akademis styrelse vid mötet bland annat att behandla förslaget till fastighetsplan för Åbo Akademi samt utse tre nya prorektorer och en ny rektor för Åbo Akademi i Vasa.