Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Soudabeh Saeid fick Finska katalyssällskapets pris för bästa avhandling i katalys 2019-2021

Doktor Soudabeh Saeid har fått Finska katalyssällskapets prestigefyllda pris för sin avhandling om nya vattenreningsmetoder. Avhandlingen har temat destruktion av läkemedelsrester med kombinerad ozonering och heterogen katalys.

Utsläpp av läkemedelsrester som värkmedicin, antibiotika och hormoner i vattendrag är ett ökande miljöproblem eftersom farmaceutika inte kan avlägsnas kvantitativt med hjälp av konventionella vattenreningsmetoder. Soudabeh Saeids doktorsarbete kombinerar på ett synnerligen lyckat sätt grundforskning i sönderfallsprodukter och sönderfallsreaktionsmekanismer till praktiska tillämpningar av vattenrening.

Doktor Soudabeh Saeids avhandling  handlar om destruktion av läkemedelsrester med kombinerad ozonering och heterogen katalys (Destruction of selected pharmaceuticals by ozonation and heterogeneous catalysis). Avhandlingen godkändes i mars 2020 vid Åbo Akademi med högsta vitsordet och har lett till sju internationella journalpublikationer.

– Det gläder oss mycket att Soudabeh fick detta mycket eftertraktade pris för den banbrytande forskningen, säger akademiprofessor Tapio Salmi och docent Pasi Tolvanen vid Laboratoriet för teknisk kemi och reaktionsteknik (TKR) vid Åbo Akademi som handlett arbetet.

Finska katalyssällskapet – Suomen katalyysiseura delar ut vart tredje år ett pris för bästa doktorsavhandlingen i katalys i Finland. Priset för åren 2019-2021 utdelades i samband med sällskapets årsevenemang Forum för unga forskare – Young Scientist Forum (YSF2022) som hölls på Kakolabacken i Åbo 8 april.

Mera information:

Soudabeh Saeids
E-post: Soudabeh.Saeid@abo.fi