Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Snart är konst– och vetenskapsevenemanget ABOAGORA här!

 

Temat för årets Aboagora är tomhet. Huvudtalare vid evenemanget är fysikern och vetenskapsfilosofen Karen Barad, filosofen Hans Ruin och historikern Dolly Jørgensen. Huvudtalen samt två av konserterna är kostnadsfria och öppna för alla.

Aboagora ”Void” för forskare, konstnärer och publiken till tomrummet, samtidigt som den försöker avslöja dess potential. Det tre dagar långa symposiet äger rum på Sibeliusmuseet den 23–25 augusti 2023.

Tomhet avslutar Aboagoras femåriga temahelhet The Five Rings (jord, vatten, eld, vind, tomhet), som inleddes 2019 och baserar sig på boken The Book of Five Rings (Go Rin no Sho, 1645) av den japanske samurajen och filosofen Miyamoto Musashi. Evenemanget utforskar tomhetens mångfacetterade natur genom olika discipliner och konstarter. Tomhet kan förstås som ingenting, den totala frånvaron av förnimbara element – slutpunkten, men också början på något nytt.

Öppna föreläsningar och framträdanden

Aboagora är ett internationellt konst- och vetenskapsevenemang som ordnas årligen i Åbo. Symposiet består av olika evenemang som byggs upp kring en rik variation av vetenskapliga och konstnärliga arbetssätt och perspektiv. Huvudföredragen, de så kallade AGORA-evenemangen, är avgiftsfria och öppna för alla och kräver inte förhandsanmälan.

I år har Aboagora tre huvudtalare. Karen Barad, professor i feministiska studier, filosofi och medvetandets historia (University of California at Santa Cruz), kommer att föreläsa på distans onsdagen den 23.8 om beröring och annanhet.

Torsdagen den 24.8 kommer Hans Ruin, professor i filosofi (Södertörns Högskola), att tala om förändring, varande och icke-varande i den försokratiska filosofin. Med utgångspunkt i framför allt Herakleitos idéer kommer Ruin att diskutera möjligheterna till kontinuerlig förändring inom ramen för tomhet.

Den tredje AGORA-presentationen äger rum fredagen den 25.8, då historieprofessor Dolly Jørgensen (Stavangers universitet) diskuterar utrotning av arter och de vakuum som de skapar. Ska vi lägga vårt fokus på vakuumet eller på vad som en gång fanns i stället för det?

Förutom AGORA-föreläsningarna kommer två konserter att vara öppna för alla i år. Void iteration – If I close my eyes, do I hear? öppnar Aboagora-evenemanget redan på tisdagskväll 22.8. på Sibeliusmuseet. Ulf Långbackas nya verk Void – searching, staring, leaping kombinerar ljud och bild, och förvandlas efter konserten till en installation som besökarna kan uppleva senare under evenemanget på Sibeliusmuseets bottenvåning.

Vokalgruppen Ensemble MMXX:s öppna konsert Void äger rum på torsdagskväll 24.8. i Åbo domkyrka. Denna musikaliska djupdykning i teman som tomhet, frånvaro och längtan innehåller kompositioner allt från renässansen till nutid.

 

Se hela programmet: https://aboagora.fi/programme/

Aboagora förverkligas i ett samarbete mellan ämnet för kulturhistoria vid Åbo universitet, Donnerska institutet vid Stiftelsen för Åbo Akademi, Åbo Akademi och Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola. Projektet finansieras år 2023 av Konestiftelsen, Svenska kulturfonden, Jenny och Antti Wihuris stiftelse, Vetenskapliga samfundens delegation, William Thurings stiftelse, Konstsamfundet, Åbo universitet, Åbo Akademi och Stiftelsen för Åbo Akademi.

 

 

Information:

Malla Lehtonen, planerare, Åbo universitet
aboagora@utu.fi
tfn. 050 570 4017