Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

SLS finansierar projekt om parbildning

Ett forskningsprojekt om parbildning mellan immigranter och infödda finländare beviljades 600 000 euro av Svenska litteratursällskapet i Finland. Projektet är förlagt vid den demografiska enheten vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid ÅA.

Inom projektet Parbildning och dess konsekvenser bland infödda och immigranter i Finland ska forskare undersöka hur Finland formas genom parbildning mellan utrikesfödda personer och infödda finländare. Forskarna riktar särskild fokus på hur svensk- respektive finskspråkiga personer bildar par med utrikesfödda, om de får barn och hur många samt enligt vilket språk barnen registreras. Forskarna kommer också att presentera en prognos för den finländska befolkningens framtida struktur enligt invandrarbakgrund, språk, religiös sammansättning och ålder.

–  Dessa frågor har hittills varit understuderade i en finländsk kontext, men med registerdata har vi möjlighet att besvara dem på ett både tillförlitligt och detaljerat sätt, säger professor Jan Saarela, ledare för projektet och professor i demografi med statistik vid Åbo Akademi.

SLS finansiera även två andra projekt där forskare vid ÅA är involverade. I ett projekt om musiklivet i Åbo och Paris som leds av professor Charlotta Wolff vid Åbo universitet ingår förutom henne fyra forskare från Åbo universitet och Åbo Akademi i projektgruppen. Projektet pågår i fyra år och finansieras med 600 000 euro. Ett projekt vid Östra Finlands universitet beviljas medel för att undersöka nätverk och maktstrukturer i fem småstäder vid det svenska rikets östgräns under stormaktstiden i slutet av 1600-talet. I projektgruppen ingår forskare från Åbo Akademi och Östra Finlands universitet. Projektledare är professor Kimmo Katajala. Projektet beviljades 394 000 euro för tre år.

I demografiprojektet om parbildning ingår sammanlagt tio forskare vid Åbo Akademi och Stockholms universitet. Projektet beviljades 600 000 euro för fyra år. Samtliga projekt finansierade av SLS startar under 2024.

 

Läs pressmeddelandet om projektfinansieringen på SLS:s hemsida.