Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Att förstå teknologi ska inte vara få förunnat – Sjätteklassare i Åbo lär sig koda under The Hour of Code

Att kunna koda ska inte ett privilegium, utan en grundläggande kunskap. Därför tar Turku Centre for Computer Science (TUCS) sig an missionen att introducera programmering för skolelever.

Vi är alla omgivna av teknologi. Datorer finns överallt och är delaktiga i all förändring i så gott som varje process och näringsgren på vår planet. Alla måste få möjligheten att lära sig att skapa teknologi. Att besitta baskunskaper i datavetenskap stöder också kreativiteten och problemlösningsförmågan, och oberoende av vilken inriktning eller vilket område en skolelev inriktar sig på för framtiden, är det mycket viktigt att ha kunskapen att förstå hur teknologi fungerar.

Turku Centre for Computer Science (TUCS) är en läroinstans inriktad just på datavetenskap, därför känner man ett samhällsansvar för att väcka intresse för teknik redan hos skolelever. Det hoppas man kunna göra genom att ordna evenemanget Hour of Code™.

The Hour of Code™ är en global rörelse som når ut till tiotals miljoner elever och studerande i över 180 länder. Enbart under 2018 har fler än 100 000 Hour of Code-evenemag ordnats runt om i världen.

Deltagarna lär sig genom en spelbaserad inlärningsmetod några grundläggande saker om programmering och får till slut testa sina kunskaper i en kamratlig tävling med skolkompisarna.

– Att lära ut datateknik är en långsiktig investering och en flerstegsprocess. Vi tror att det här första steget, Hour of Code™, kan väcka en glöd i eleven och ge ett intresse för hur teknologi skapas. Att kunna koda är inte ett privilegium, utan en viktig grundläggande kunskap för framtiden, säger professor Ion Petre, direktör för TUCS.

I år ordnar TUCS ett Hour of Code™-evenemang tisdagen den 18 december 2018, kl. 9–12.30. Deltar gör sjätteklassare från Raunistulan koulu och Sirkkala skola. Evenemanget är tvåspråkigt (finska/svenska) och i arrangemangen deltar frivilliga studerande från både Åbo universitet och Åbo Akademi.