Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Sirpa Jalkanen får Finska Vetenskapsakademiens hederspris

Akademiker Sirpa Jalkanen är en av världens ledande forskare inom mekanismerna för immuncellers rörelser. Finska vetenskapsakademi har tilldelat henne sin högsta utmärkelse för hennes livsverk, hederspriset. Priset är värt 30 000 euro. Jalkanen leder flaggskeppet InFLAMES vilket är ett samarbetsprojekt mellan Åbo universitet och Åbo Akademi.

Sirpa Jalkanen blev läkare vid Åbo universitet 1979. Jalkanen bestämde sig för att bli forskare av en ren slump.

– Det var inte meningen att jag skulle bli forskare, men ödet bär dig om du låter det göra det. Efter att ha avslutat sin avhandling meddelade min man att han skulle gå på Stanford. Jag hade inget annat val än att lämna barnkliniken och skriva min doktorsavhandling för att få jobb på Stanford. Av en slump hamnade jag i ett labb där man just hade upptäckt den första molekylen som är ansvarig för vita blodkroppars rörelse i en mus. Detta var en mycket viktig upptäckt, eftersom trafiken av vita blodkroppar är hörnstenen i vår försvarsmekanism, säger Jalkanen.

Efter att ha återvänt till Finland bestämde sig Jalkanen för att satsa på en forskarkarriär och fokusera på cellrörelser vid skadlig inflammation och cancer. Jalkanen disputerade i medicin och kirurgi 1983.

Sirpa Jalkanen
Sirpa Jalkanen.

Jalkanen söker och studerar molekyler som reglerar immunförsvaret, särskilt cellrörelser, och som kan användas som mål för läkemedel vid skadliga infektioner och cancer. Kroppens förmåga att bekämpa inflammatoriska sjukdomar, till exempel inflammation i hela kroppen orsakad av Covid-19-viruset, beror till stor del på inflammatoriska cellers förmåga att röra sig och söka sig till platsen för inflammationen. Rörelsen av inflammatoriska celler spelar också en viktig roll för kroppens naturliga förmåga att förhindra att cancer utvecklas. Jalkanens och hennes forskargrupps upptäckter har avslöjat ett antal tidigare okända mekanismer som spelar en avgörande roll i människans inflammatoriska reaktion. Dessa resultat används också för att utveckla ett antal potentiella nya behandlingar för både inflammatoriska sjukdomar och cancer. Forskningen fortsätter att locka Jalkanen.

– Det bästa med forskningen är spänningen i sökandet och upptäckarglädjen. Jag är av naturen nyfiken och ihärdig. Det är dessa egenskaper som behövs för att upptäcka nya saker, vilket ofta bara sker efter en hel del försök och misstag, säger Jalkanen.

Sirpa Jalkanen har varit professor i immunologi vid Åbo universitet sedan 2007 och akademiprofessor under tre perioder mellan 1996 och 2018. Hon har även i två omgångar varit direktör för Finska Vetenskapsakademiens kompetenscentrum.

Innovatör och påverkare

Jalkanen är en mycket aktiv innovatör och har deltagit i skapandet av börsnoterade bioteknikföretag, utöver sin mycket framstående akademiska meritlista. Jalkanen har fått många utmärkelser och erkännanden under sin karriär. Hon har tilldelats Anders Jahre-priset för unga forskare 2005 och Matti Äyräpään-priset från Duodecim Medical Association 2008. Hon har också valts in som medlem i Norges vetenskapsakademi och Academia Europe. Sirpa Jalkanen valdes in som medlem i Finska Vetenskapsakademin 1998 och var akademins president 2010-2012. Hon tilldelades titeln akademiker 2015.

Utöver sitt forskningsarbete har Jalkanen aktivt utbildat nya generationer av forskare och har under hela sin karriär deltagit i undervisningen av grundutbildade studenter vid medicinska fakulteten.

– I det här skedet av min karriär är min viktigaste roll att stödja yngre forskare på alla möjliga sätt och utnyttja mina omfattande nätverk. Jag leder för närvarande det nationella flaggskeppet InFLAMES, som syftar till att förbättra den banbrytande immunologiska forskningen så att den kan leda till bättre diagnostik och nya läkemedel och behandlingar. Att leda InFLAMES på ett klokt och effektivt sätt är det som är viktigt för mig just nu. säger Jalkanen.

Jalkanen har flera nationella och internationella förtroendeuppdrag, både i vetenskapliga organisationer och i stiftelser som finansierar vetenskaplig verksamhet. Hon är också känd som en frispråkig påverkare av vetenskapspolitiken.

 

Priset delades ut vid Finska Vetenskapsakademis årliga ceremoni fredagen den 22 april 2022.

 

InFLAMES är ett gemensamt flaggskeppsprojekt för Åbo Akademi-universitetet och Åbo Akademi-universitetet, som finansieras av Finlands Akademi. Syftet är att identifiera och utveckla nya mål för läkemedel i samarbete med bioteknik- och läkemedelsföretag. Flaggskeppet kommer också att främja diagnostik för att skräddarsy lämpliga målinriktade behandlingar för patienterna.

 

Finska Vetenskapsakademin är en expertorganisation för forskning och vetenskap som finansierar högklassig vetenskaplig forskning, verkar som sakkunnig inom vetenskapen och forskningspolitiken samt stärker vetenskapens och forskningens ställning. Finska Vetenskapsakademin är en statlig myndighet inom Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde.