Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Sex kandidater kallas till intervju i Åbo Akademis rektorsval

Sex kandidater intervjuas i valet av rektor för Åbo Akademi. Rektorsperioden är för fem år och inleds 1.8.2019.

De sex kandidaterna är:

ED, dekanus Malin Brännback (Åbo Akademi)

TD, dekanus Mikael Lindfelt (Åbo Akademi)

PeD, vicerektor Christina Nygren-Landgärds (Åbo Akademi)

FD, dekanus Fritjof Sahlström (Åbo Akademi)

PeD, professor Patrik Scheinin (Helsingfors universitet)

FD, professor Moira von Wright (Ersta Sköndal Bräcke högskola)

Åbo Akademis styrelse väljer rektor. Målet är att valet görs inom mars 2019.

 

För mera information:
Ordförande för Åbo Akademis styrelse
Thomas Wilhelmsson
Tfn: +358 50 301 9305