Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Säkerhetspolitik på agendan under Europaforum i Åbo 30.8–1.9

Europaforumets program för år 2023 har publicerats. Under årets evenemang diskuteras Europas säkerhetspolitik och ekonomi samt grön övergång och dess verktyg. Åbo Akademi finns med i många av evenemangets paneldiskussioner.

I årets arrangemang deltar fler än 40 arrangörer med egna delprogram. Bland annat kommissarie Jutta Urpilainen, Europaparlamentsledamot Ville Niinistö, professor Alexander Stubb och chefen för Finlands centralbank Olli Rehn  deltar i mångsidiga diskussioner och paneler under tre dagars tid. I Europaforumet deltar dessutom europaparlamentariker, forskare, professorer, medlemmar i ungdomsorganisationer samt sakkunniga inom olika specialområden. Åbo Akademi finns representerade under följade programpunkter:

Dag ett

På onsdag (30.8.2023) granskas till exempel Ålands och Krims självstyren. Professor Markku Suksi fungerar som moderator för paneldiskussionen som ordnas i auditorium Crichton klockan 10-10.45. I panelen sitter bland annat Dr. Sia Spiliopoulou Åkermark, professor i juridik vid Åbo Akademi och direktör på Ålands fredsinstitut.

Senare samma dag deltar rektor Mikael Lindfelt som panelist i diskussionen Europeiska universitet och allianser för spetskompetens: Mot nya gränser med Nordamerika i auditorium Sigyn klockan 13.

Dagen avslutas med paneldiskussionen Politik utanför politiken: Samtida euro-amerikanska strömningar där Åbo Akademi representeras av Oscar Winberg, Post-doc som panelist.

Sanna Marin, Riikka Purra och Petteri Orpo under fjolårets Europaforum i Åbo. Foto: Mediebanken/ Europaforum

Dag två

På torsdag (31.8.2023) diskuteras grön övergång samt olika medel att rädda Östersjön: gröna innovationer, investeringar i infrastruktur, havskorridorer och energimarknader, och skillnader och likheter mellan lokala förhandlingar i Sverige och Finland jämförs.

I paneldiskussionen Gröna sjöfartskorridorer – möjligheter och utmaningar deltar Forskningschef Magnus Gustafsson som moderator. Samtalet klockan 10.30 på Köysiteatteri handlar om hur utsläppen från sjöfarten kan minskas snabbt och lönsamt genom att inrätta gröna sjöfartskorridorer.

Senare samma dag modererar professor Kim Wikström en diskussion mellan Minna Arve, borgmästare,  Åbo stad, direktör Erkko Ryynänen från OP Group och Minna Kivimäki, kanslichef på kommunikationsministeriet, under rubriken Hur kan den gröna omställningen påskyndas med hjälp av infrastrukturinvesteringar? Samtalet äger rum på Köysiteatteri klockan 13.00.

Dag tre

Fredagens (1.9.2023) teman är utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt fredsmedling som garanti för Europas säkerhet.

Klockan 10 deltar Edvard Johansson, professor vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi i paneldiskussionen Transatlantiska handelsrelationer i turbulens: en utmaning eller en möjlighet för nordiska exportföretag? I auditorium Crichton.

Ville Niinistö under en diskussion 2022 om den gröna övergången. Foto: Mediabanken/ Europaforum

– Bordet står dukat för livliga Europasamtal. Nu är tiden att föra diskussioner om Finlands roll i EU och som Natomedlem, men också på ett allmänt plan om vad vi önskar oss av det västliga samarbetet. Vad vill vi binda oss vid, och var går gränserna för Finlands särdrag? Europaforumet är den viktigaste arenan för EU-samtal i Finland, säger Matti Niemi, ordförande för Europa Forum i Åbo.

Man kan även delta virtuellt i Europaforum via forumets plattform där alla programpunkter direktsänds. Programmen tolkas till engelska, och frågor och kommentarer kan skickas in via evenemangsplattformens chat-funktion.

Europaforum ordnas den 30 augusti–1 september i Åbo på Åbo konstakademis och konservatoriets lokaler, Slottsgatan 54–60. Detta är sjätte gången Europaforumet ordnas. Forumet är den viktigaste arenan för EU-samtal i Finland. Årets tema är Europa i förändring.

Hela programmet hittar du på webbplatsen www.europeforum.fi/sv

Logo för Europaforum