Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Representanter från europeiska universitet samlas i Åbo för att diskutera synergier mellan forskning och utbildning

Ett stort antal representanter från europeiska universitet träffas i Åbo i juni för Coimbragruppens årliga konferens. Evenemanget arrangeras av Åbo Akademi och Åbo universitet, som båda är långvariga medlemmar i Coimbragruppen.

Coimbragruppen är ett nätverk av europeiska universitet som grundades 1985. Gruppen består för tillfället av 40 universitet från 22 länder. Nätverkets syfte är att skapa akademiska och kulturella band för att främja internationalisering, akademiskt samarbete, excellens inom lärande och forskning, samt samhällsnytta. Utöver det ska samarbetet också påverka europeisk utbildningspolitik och utveckla bästa möjliga praxis genom ömsesidigt utbyte av erfarenheter.

Den årliga konferensen arrangeras 4‒7 juni. Konferensen samlar representanter från de 40 medlemsuniversiteten som är engagerade i gemensamma utvecklingsinitiativ och samarbetar för att förbättra utbildningens och forskningens kvalitet, samt bidrar till utvecklingen av högre utbildning och spetskompetens i Europa.

‒ Genom att främja betydelsefulla samarbeten bland Europas ledande universitet hjälper vi till att bygga ett livskraftigt intellektuellt ekosystem som överskrider gränser, discipliner och kulturer. Medverkan i Coimbragruppens samarbete ger oss utmärkta möjligheter att nyttja kollektiv expertis, resurser och mångsidiga perspektiv för att bemöta globala utmaningar, främja forskning och berika utbildningen, säger rektor Jukka Kola vid Åbo universitet.

Forskning och utbildning i centrum

Årets konferens är uppbyggd kring temat Research and Education – Most Impactful Together. Temat diskuteras inom såväl olika arbetsgrupper och workshoppar som under konferensens offentliga evenemang på torsdag 6 juni på Logomo.

Det offentliga evenemanget innehåller flera keynote-tal och kommentarer samt en paneldiskussion med fokus på konferensens tema. Evenemanget innehåller också en programpunkt om de europeiska universitetsallianserna med namnet Synergies between education and research: what can we learn from the Alliances? samt den europeiska finalen i 3 minute thesis-tävlingen.

‒ Åbos stabila akademiska arv karaktäriseras av en stark hängivenhet till både utbildning och forskning, som båda är avgörande för att skapa en kultur av innovation och intellektuellt utbyte. Forskning fungerar som en katalysator för att ta fram nya perspektiv och idéer, medan utbildningen fungerar som en kanal för att sprida dessa insikter. Vi ser fram emot att höra många intressanta diskussioner om det här ämnet under konferensen, säger rektor Mikael Lindfelt vid Åbo Akademi.

Emmanuelle Gardan, direktör vid Coimbragruppens kontor i Bryssel, ser fram emot den kommande konferensen.

‒ Den årliga konferensen är huvudevenemanget i Coimbragruppens kalender. Det är ett ypperligt tillfälle att få en bild av vad Coimbragruppen har att erbjuda, känna samhörighet, bygga ut det egna nätverket, dela idéer, och få inspiration tack vare mångfalden av perspektiv. Det här årets tema är synnerligen passande eftersom framtida EU-program såsom Erasmus+ och Horizon just nu utformas, och vi kan fortfarande påverka. Vi ser väldigt mycket fram emot en spännande och berikande konferens, avslutar Gardan.

Det offentliga evenemanget på Logomo är öppet för alla som är intresserade av eller arbetar inom forskning och utbildning. Evenemanget kan också följas på distans om man inte har möjlighet att närvara.

Läs mer om konferensens program och registrera dig