Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Representanter från 40 europeiska universitet samlas i Åbo

Den europeiska Coimbragruppens årskonferens och årsmöte samlar 300 representanter från 40 europeiska universitet i Åbo den 4–7 juni 2024. Evenemanget arrangeras av Åbo Akademi och Åbo universitet som båda är långvariga medlemmar i Coimbra Group.

Coimbra Group är ett nätverk av europeiska, mångvetenskapliga universitet. Nätverket grundades 1985 och består för närvarande av 40 universitet i 22 länder. Nätverkets mål är att främja internationalisering, akademiskt samarbete, spetskompetens inom utbildning och forskning samt samhällsservice. Nätverket strävar också efter att aktivt påverka den europeiska forsknings- och utbildningspolitiken.

Årets konferens i Åbo är strukturerad kring temat Research and Education – Most Impactful Together, som fokuserar på synergier mellan forskning och utbildning. Under veckan kommer temat att behandlas i en rad arbetsgrupper, workshops och sessioner, samt vid konferensens offentliga evenemang som hålls i Logomo torsdagen den 6 juni.

Årskonferensen och det tillhörande årsmötet är Coimbragruppens viktigaste årliga evenemang. Universitetens verksamhet utvecklas i samarbete med företrädare för medlemsuniversiteten i tematiska arbetsgrupper, som även träffas regelbundet utanför årskonferensen. Den gemensamma årskonferensen ger dock möjlighet till bredare diskussioner mellan arbetsgrupper och intressenter i aktuella frågor.

Mångsidigt konferensprogram erbjuder brett utbud av aktuella ämnen för diskussion

Konferensen, som inleds tisdagen den 4 juni, omfattar möten och workshops för nätverkets styrgrupp, rektorer och arbetsgrupper. Det ordnas också gemensamma sessioner med fokus på artificiell intelligens, vetenskapskommunikation, avkolonisering av universitet och praxisgemenskaper inom högre utbildning.

Torsdagens evenemang, som är öppet för allmänheten, innehåller en videohälsning från Iliana Ivanova, EU-kommissionär för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor, ett keynote-tal av professor Jani Erola om spetskompetens inom forskning, samt bidrag från andra experter och en paneldiskussion på evenemangets tema. Under torsdagen hålls också ett seminarium om europeiska universitetsallianser och finalen i tävlingen 3 Minute Thesis för doktorander går av stapeln.

Konferensprogrammet inkluderar även en mottagning med Åbo stad, en konferensmiddag vid Åbo båtvarv och besök till sevärdheter i Åboregionen.

– Anordnandet av Coimbragruppens årskonferens återspeglar Åbouniversitetens engagemang för internationellt samarbete, och främjande av betydelsefull forskning och utbildning. Samarbetet ger oss utmärkta möjligheter att utnyttja vår gemensamma expertis, våra resurser och olika perspektiv för att möta globala utmaningar, säger Jukka Kola, rektor för Åbo universitet.

– Konferensens tema belyser vikten av synergier mellan utbildning och forskning, vilket alltid har varit en central del av Åbos starka akademiska kulturarv. Vi ser fram emot många konstruktiva diskussioner och innovativa idéer under evenemanget, säger Mikael Lindfelt, rektor för Åbo Akademi.

Emmanuelle Gardan, direktör för Coimbragruppens kontor i Bryssel, är också entusiastisk inför den kommande konferensen:

– Årskonferensen är höjdpunkten i vår kalender. Det ger forskare och personal från högskolor över hela Europa en utmärkt möjlighet att utbyta erfarenheter om ämnen som är relevanta i deras dagliga arbete, brainstorma om framtida gemensamma aktiviteter och utöka samarbetet. Årets huvudtema är särskilt aktuellt då förberedelserna för nästa generation av EU-program som Erasmus+ och Horisont Europa (2028–2035) redan är i full gång. Diskussionerna och rekommendationerna från konferensen kommer att vara avgörande för utformningen av Coimbra Groups budskap till beslutsfattarna. Vi ser verkligen fram emot en spännande och betydelsefull konferens, säger Gardan.

Representanter för medierna är varmt välkomna att delta till exempel i torsdagens program i Logomo som är öppet för allmänheten. Läs mera om konferensprogrammet här.

Mer information:

Satu Nurmi, internationell handläggare, Åbo universitet
satu.e.nurmi@utu.fi
+358 40 535 3791

Sara Joas, koordinator för internationella ärenden, Åbo Akademi
sara.joas@abo.fi
+358 50 465 3965