Skriv här det du söker efter!

Rektor premierade anställda på CLL

Majlen Saarinen, Mikko Hupa och Mika Wulff.

Åbo Akademis rektor Mikko Hupa bjöd traditionsenligt personalen på julkaffe och ÅA100-tårta 19.12. Under tillställningen delade rektor och personalchef Mika Wulff ut Åbo Akademis tjänsteutmärkelsetecken såsom erkänsla för 30 års tjänstgöring vid Akademin till Öppna universitetets utbildningschef Majlen Saarinen och för 40 års tjänstgöring till projektledare Paula Lindroos.

Paula Lindroos och Mika Wulff

Vi gratulerar!