Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Rejäl ökning i antalet sökande till Åbo Akademis internationella magisterprogram

Antalet sökande till Åbo Akademis internationella magisterprogram steg för tredje året i rad. Den nya linjen Teaching and Learning väckte stort intresse.

Ansökningstiden till Åbo Akademis internationella magisterprogram gick ut tisdagen den 22 januari. Enligt de ännu preliminära siffrorna sökte sammanlagt 725 personer till de åtta programmen. Ifjol var antalet sökande 583.

Åbo Akademi erbjuder åtta engelskspråkiga magisterprogram med sammanlagt tio ansökningsmål.

Också antalet ansökningar (en person kan söka till flera program) steg från 817 år 2018 till 920 i år.

Ansökningarna fördelade sig enligt följande (fjolårets siffror är angivna i parentes):

  • Biomedical Imaging 41 (42)
  • Governance of Digitalization 116 (83)
  • Information Technology: Computer Engineering (DI-examen) 158 (127)
  • Information Technology: Computer Science (FM-examen) 134 (118)
  • International Law and Human Rights 118 (117)
  • Social Exclusion (FM-examen) 64 (103)
  • Social Exclusion (TM-examen) 26 (42)
  • Sustainable Chemical and Process Engineering 62 (74)
  • Teaching and Learning, Master of Arts 81 (ny)
  • PEACE: Peace, Mediation and Conflict Research 120 (111)

Gurli-Maria Gardberg, områdeschef vid Åbo Akademis utbildningsservice påminner om att siffrorna är preliminära men är mycket nöjd med ansökningsrundan.

– Programmet Teaching and Learning är helt nytt för i år, och det är glädjande att märka att så många har hittat det, säger Gardberg.

– En del program visar små nergångar men det är normalt med liten variation från år till år. Vi är i år för första gången med i en gemensam nationell ansökan vilket ger större synlighet men å andra sidan också medför lite andra spelregler, bland annat i att antalet ansökningsmål är begränsat.

Åbo Akademi strävar att ge besked åt de sökande i slutet av mars. Studierna inleds i augusti.

Läs mera om de internationella magisterprogrammen på: http://www.abo.fi/ansok/en/master

 

För mera information:
Gurli-Maria Gardberg, områdeschef vid Åbo Akademis utbildningsservice
Tfn: 046 921 5965
E-post: gurli-maria.gardberg@abo.fi