Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Regionalvetenskap nytt ämne vid Åbo Akademi – studerar samspel mellan människa, stad och landsbygd

Regionalvetenskapen vid Åbo Akademi studerar de stora utmaningarna för städer och landsbygd på 2020-talet, och inbegriper frågor kring hållbarhet, urbaniseringsprocesser och samspel mellan stad och landsbygd.

Regionalvetenskap är från och med nästa läsår (2020–2021) ett nytt biämne inom socialvetenskaperna vid Åbo Akademi i Vasa. Ambitionen är att med internationell forskning och undervisning lyfta fram det globala i det lokala, och det lokala i det globala.

Professuren i landsbygdsforskning har omvandlats till en nyinrättad position som forskningschef i regionalvetenskap, och regionalvetenskapen ersätter landsbygdsforskningens utbildning i rurala, urbana och miljöstudier. Ny forskningschef och ämnesansvarig sedan årsskiftet är docent Peter Ehrström, som disputerat i regionalvetenskap med inriktning urban geografi.

– Mina föregångare, professorerna Erland Eklund och Kjell Andersson, gjorde mycket viktiga forskningsinsatser. Jag är tacksam över att kunna fortsätta bygga på deras värv, med utbildning och forskning som tydligt tar fasta på 2020-talets utmaningar. Att ämnet förnyar sig signalerar samtidigt ett uppdaterat och breddat fokus, säger Ehrström.

Han framhåller att forskningen och undervisningen inom regionalvetenskapen kommer att fokusera på frågor kring hållbarhet, urbanisering och de utmaningar som omvandlingen i städer och stadsnära landsbygd medför.

Enligt Ehrström är det också viktigt att till exempel ta upp förhållandet mellan samhällskrafter, samhällsförändring och populärkultur. Kulturdriven transformation är central när man listar framgångsfaktorer i världens framgångsregioner och -städer. Lokala och unika populärkulturella uttryck bidrar till en sådan utveckling.

– Populärkultur i bred mening har en enorm genomslagskraft. Den formar många människors syn på samhället, minoriteter och platser, och hur människor agerar. Populärkulturen är också betydelsefull när det gäller platsers image och identitet. För att ta ett lokalt exempel utgör Vasa Sports supporterklack ett starkt bevis för regionens levande tvåspråkighet genom att den konsekvent sjunger på två språk, vilket hela Finland kan notera i sändningar och live i ishallarna. Det är en gemensam nämnare över språk- och kommungränser som stärker den regionala identiteten.

Kurserna i regionalvetenskap riktar sig till studerande inom socialvetenskaperna, men också andra studerande är välkomna. Ett särskilt fokus ligger på ämnets internationellt inriktade magisterstudiemodul, som i första hand erbjuds på engelska. Ehrström samarbetar här med Åbo Akademis nya internationella magisterprogram i pedagogik.

– Jag ser mycket stort värde i att lokala och internationella studerande möts, samarbetar kring gemensamma uppgifter och knyter kontakter. Det är på en allt mera internationell, hållbarhetsorienterad, mångkulturell och tvärvetenskaplig arbetsmarknad våra studerande kommer att verka, och det vill vi också uppmärksamma i utbildningen, säger Ehrström.

 Mer information:

Peter Ehrström
Forskningschef i regionalvetenskap med inriktning välfärdsstudier, Åbo Akademi
Tfn +358 50 439 6530
E-post: peter.ehrstrom@abo.fi