Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Psykologi-intresserade unga samlas på virtuellt seminarium om beroendemekanismer

Projekt SYNAPS vid Åbo Akademi och Vi7 i Österbotten arrangerar sitt tredje tema-seminarium i ämnet psykologi för gymnasiestuderande. Till skillnad från tidigare seminarier kommer detta att se helt virtuellt.

Seminariet som går under rubriken ”Den onda cirkeln: när ett beteende blir skadligt” kommer att strömmas via nätet för ca 40 studerande runtom i Österbotten som deltar och medverkar i realtid. Seminariet leds av en grupp magisterstuderande i utvecklingspsykologi, som kommer att bjuda på evidensbaserade workshoppar om var gränsen mellan sunt och skadligt beteende går i förhållande till bl.a. träning, digital teknik och pornografi.

Projekt SYNAPS är en del av utvecklingspsykologins verksamhet vid Åbo Akademi i Vasa. Projektet finansieras av Svensk-Österbottniska Samfundet och Svenska Kulturfonden. Läs mer på blogs2.abo.fi/synaps.

Tilläggsinformation:
Alexandra Wasberg
Projektkoordinator, SYNAPS
E-post: awasberg@abo.fi