Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Projektet ”Svensk i Finland” ska locka studerande från Sverige

Många finländska ungdomar väljer att söka sig till Sverige för studier vid universitet och högskolor, men andelen svenskar som söker sig till de Finlandssvenska högskolorna kunde vara högre. Det här ska projektet “Svensk i Finland” försöka ändra på.

Projektet ”Svensk i Finland” är ett samarbete mellan alla åtta högskolor i Finland som erbjuder utbildning på svenska. Projektet koordineras av organisationen Språkambassadörerna rf. och lyfter fram svenskar som flyttat till Finland för att studera. Studerandena besöker gymnasieskolor i Sverige för att dela med sig av hur de upplever språkförhållandena i Finland, ländernas gemensamma historia och motiv för att studera i Finland.

Åbo Akademi har arbetat med projektet sedan januari 2021, först som en part i pilotprojektet tillsammans med Helsingfors universitet, Högskolan på Åland och Kunskapsgymnasierna i Sverige. Parallellt med pilotprojektet arbetade Åbo Akademi för att skapa ett samarbete mellan alla högskolor som erbjuder utbildning på svenska i Finland med avsikt att ansöka om medel för en större, gemensam satsning.

Åbo Akademis ambassadörer är Simon Jyrkäs från Eskilstuna som studerar samhällsvetenskaper, Valter Östberg från Huddinge som studerar samhällsvetenskaper, Majken Gäddnäs från Pajala som studerar till lärare inom småbarnspedagogik, Jonathan Stipesevic från Söderköping som studerar teologi och Aina Bexell från Göteborg som studerar till klasslärare 

Tack vare Svenska kulturfondens finansiering har projektet kunnat anställa en projektkoordinator för att ordna utbildningar för studerandeambassadörer, besök på gymnasier i Sverige som ska inspirera till studier i Finland och regelbundna träffar där alla medverkande högskolor har möjlighet att påverka projektets gång.

Parallellt med att skolbesöken inleds under hösten 2022 söker projektet om fortsatt finansiering för att kunna fortsätta även efter maj 2023.

Som att studera hemma, men utomlands

I projektet deltar cirka 20 ambassadörer under läsåret 2022–2023. Fem av dem studerar vid Åbo Akademi.

Aina Bexell hade inga kopplingar till Finland innan hon valde att studera en termin utomlands vid Rovaniemi universitet, världens mest nordligt belägna universitet. Hon blev så förtjust i Finland att hon valde att fortsätta studera vid Aalto-universitetet Helsingfors. Nu studerar hon till klasslärare vid Åbo Akademi.

Varför valde du att studera i Vasa?

– Vasa var ett enkelt val då all undervisning går på svenska eller engelska och staden i sig tilltalar med närheten till havet. Jag letade efter en högskola där jag kunde studera till klasslärare på svenska och det är känt både nationellt och internationellt hur bra pedagogiken är i Finland och jag har haft bara positiva upplevelser av mina professorer. Det har visat sig att studentlivet också är väldigt speciellt här.

Vilken bild av Finland och Åbo Akademi vill du sprida i Sverige?

– Som svensk är det som att studera utomlands hemma tack vare likheterna i kulturerna men speciellt det faktum att det är så enkelt att studera på svenska. Åbo Akademi är en fin högskola med många akademiska traditioner som medför en personlig och nära relation mellan studerande och personal. Jag har känt att jag fått mycket stöd.

Samtliga ambassadörer och högskolornas kontaktpersoner under utbildningen vid Sveriges ambassad i Helsingfors i september 2022.

Hur upplevde du utbildningen som hölls på svenska ambassaden i Helsingfors den 23.9?

– Vi ambassadörer fick en bra förberedelse inför våra framtida resor till Sverige. Personligen var det också mycket intressant att få träffa andra svenskar som studerar i Finland och har samma positiva syn på landet – vi har sett det underbara som Finland har och med ödmjukhet vill jag visa att det finns mer här än de typiska uppfattningar svenskar brukar ha om våra syskon österut. Vi kan lära oss mycket av Finland.

Bexell kommer i mitten av oktober 2022 att besöka Marks gymnasium i Göteborg. Hon medverkar också i Åbo Akademis monter på SACO-mässan i Kista, Sverige, i början av december.