Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Nytt projekt vill ta reda på hur äldres företagande skiljer sig mellan Finland och Sverige

Edvard Johansson, professor i nationalekonomi vd Åbo Akademi, har tillsammans med forskare från Jönköping International Business School blivit beviljad 1,2 miljoner kronor i forskningsanslag från Ekon dr. Peter Wallenbergs Stiftelse för Ekonomi och Teknik.

Projektetet heter  ”Labor market regulation and entrepreneurship choices – A comparison across Finland and Sweden” och projekttiden är 2023-2024.

Projektet går ut på att forska om hur äldres val att bli egenföretagande skiljer sig mellan Finland och Sverige. Arbetsmarknadslagstiftningen skiljer sig mellan länderna, därför är det troligt att det finns skillnader i hur attraktivt det är för äldre att bli egenföretagare.

Äldres sysselsättning är viktig, inte bara för deras eget välbefinnande, utan också för skatteintäkterna och därmed finansieringen av välfärdsstaten.

 

Mera information:
Edvard Johansson, professor i nationalekonomi
E-post: edvard.johansson@abo.fi
Telefon:  +358 50 313 0815