Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

Projekt ska förädla fosforgips till bruksvaror och minska industriella avfallshögar

Syftet med projektet FIC-Fighters är att förädla avfall från fosforgips till kommersiella produkter genom hållbara och cirkulära metoder. Genom återvinning och produktion av material som natriumsulfat, ammoniumsulfat, fosfor, sällsynta jordartsmetaller, aluminiumhydroxid och kalciumkarbonat kommer man kunna tillverka bland annat papper och tvättmedel.

Professor i teknisk termodynamik och modellering, Ron Zevenhoven och hans team vid laboratoriet för process- och systemteknik vid Åbo Akademi kommer delta i projektet. I projektet medverkar även laboratoriet för oorganisk kemi.

Fosforgips 1
Fosforgips i Huelva, Spanien. Foto: Ron Zevenhoven.

Inom projektet kommer man studera bearbetningen av fosforgips från sju olika fallstudieanläggningar i Europa, och påvisa hållbar produktion eller återvinning av flera material såsom natriumsulfat, ammoniumsulfat, fosfor, sällsynta jordartsmetaller (Rare Earth Elements, REE), aluminiumhydroxid och kalciumkarbonat, samtidigt som koldioxid binds. Dessa material kan sedan användas i bland annat papper, cement, batterier, magneter till vindkraftverk, gödsel- och tvättmedel. Ett annat resultat är att man frigör värdefull mark som nu täcks av industriella avfallshögar. Projektet kommer demonstrera en TRL-grad (Technology Readiness Level) på 6–7.

I projektet medverkar 28 organisationer och företag från 13 olika länder varav 10 finns i Spanien. Projektet koordineras av det spanska företaget IDENER Research and Development AIE. Den totala budgeten för projektet är 11,9 miljoner euro, varav 10 miljoner finansieras av EU inom Horizon Europe programmet. Åbo Akademis del är 555 000 euro.

 

Projektet To Fair, Inclusive, Circular and Healthy cities: Valorisation of phosphogypsum wastes into commercial products through sustainable and circular processes eller FIC-Fighters, pågår 2024–2028.